บริการรับฝากของส่วนตัว
i-StoreGo คือ ทางเลือกของการเก็บของนอกบ้านแบบครบวงจร ให้บริการ แพ็ค ขนย้าย จัดเก็บ และ
ส่งคืนเมื่อผ่านระบบจัดการออนไลน์ เพื่อให้การจัดเก็บของเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย
By Item
On Demand Storage
สำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาเล็ก ในระหว่างสัญญาสามารถเรียกคืนสิ่งของและ นำกลับมาจัดเก็บอีกครั้งได้ตามความต้องการ
ราคาเริ่มต้น 150 บาทต่อเดือน
By Size
Only pay for what you use
สำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ และจัดเก็บในระยะเวลายาว
ราคาเริ่มต้น 1,000 บาทต่อเดือน
บริการของ i-StoreGo
We Manage
i-StoreGo ให้ระบบการจัดเก็บและรับคืนสิ่งของเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการจัดการบน website - Platform
We Pack
เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการแพ็คส่ิงของก่อนนำเข้ามาจัดเก็บ i-StoreGo มีทีมงานที่มีความเชียวชาญและทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ
We Move
ให้การขนย้ายเป็นเป็นหน้าที่ของ i-StoreGo อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยในการขนย้าย
We Store
สถานที่จัดเก็บของ i-StoreGo มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทุกสิ่งของที่ลูกค้านำมาจัดเก็บจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
We Deliver
เพียงแค่ลูกค้าเลือกวันนัดหมาย บน Account ส่วนตัวก็สามารถอยู่บ้านเพื่อรับของ หรือ นำของมาจัดเก็บได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน
ทำไมต้อง i-StoreGo
จัดการผ่านระบบออนไลน์
สถานที่จัดเก็บสะอาด
สะดวกสบาย
ประกันภัยทุกสัญญาบริการ
ความชำนาญของเจ้าหน้าที่
ระบบรักษาความปลอดภัย
ราคาเหมาะสม
ระบบป้องกันอัคคีภัย
ไม่ต้องเดินทาง
พื้นที่ส่วนบุคคล
การบริการที่ดีเยี่ยม
ความหลากหลาย ในการให้บริการ
Storage has never been this easy
It’s like cloud storage but for your belongings . Schedule, store and manage your belongings through our website from the comfort of your home.