I-Store Website - By Size
เลือกประเภทพื้นที่เก็บ
คุณสามารถเลือกและรวมกันของพื้นที่เก็บ
ดูคำแนะนำ
ประเมินขนาด
คลิก
ราคาประมาณ
(ขั้นต่ำ เดือน)
บาท
เดือน
ค่าบริการรวมการขนย้ายและส่งคืนเฉพาะในกรุงเทพฯ
ฟรี ประกันคุ้มครองความเสียหาย 20,000 บาท
ฟรี บริการ survey
ขั้นตอนการบริการ
Reserve
ลูกค้าเลือกขนาดเพื่อทำการจัดเก็บ หากลูกค้าไม่มั่นใจเรื่องพื้นที่สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือเลือกวันนัดหมายเพื่อทำการ Survay
Pack
เจ้าหน้าที่ทำการห่อสิ่งของหรือถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าด้วยความชำนาญ
Move
เจ้าหน้าที่ทำการขนย้ายสิ่งของของลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดเก็บ
Store
i-StoreGo เป็นผู้ดูแลสิ่งของของลูกค้าตลอดอายุสัญญาการจัดเก็บ โดยรายการสิ่งของจะถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการสิ่งของได้ด้วยตนเอง
คำถามที่พบบ่อย
ในกรณีที่ลูกค้ามคำถาม สามารถดูได้จากรายการคำถาม หรือสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำหรือช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่
บริการรับฝากสิ่งของเป็น By Size คืออะไร
บริการรับฝากสิ่งของตาม Size ของพื้นที่ คือ การจัดเก็บสิ่งของตามขนาดลูกบาศก์เซนติเมตร (CBM) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการขนย้ายและนำส่งคืน ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการห่อหุ้มสิ่งของหรือถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ในระหว่างการขนย้ายได้ หากลูกค้าไม่ทราบขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ i-StoreGo ได้ หรือสามารถนัดหมายวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินสิ่งของได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง www.i-storego.com
สิ่งของประเภทไหนที่สามารถจัดเก็บได้บ้าง
ประเภทสิ่งของที่สามารถนำมาจัดเก็บ อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ต่าง ๆ เอกสารบัญชี อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยไม่สามารถจัดเก็บสิ่งมีชีวิต สิ่งของที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารเคมีหรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด แบบฟอร์มแจ้งสิ่งของที่ต้องสำแดง คลิก
เงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำในการใช้บริการ
บริการรับฝากสิ่งของเป็น By Size มีเงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
การบริการ i-StoreGo By Size เหมาะสำหรับใคร
สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีโนเวทบ้านหรืออาคารสำนักงาน เก็บเฟอร์นิเจอร์เพื่อรอการย้ายบ้าน หรือสำหรับเก็บของขนาดใหญ่และเก็บระยะยาว อาทิ เฟอร์นิเจอร์เก่า อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น ในระหว่างการจัดเก็บลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าออกพื้นที่
ต้องการลดขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถคืนเงินได้หรือไม่
กรณีที่ลูกค้าเลือกขนาดพื้นที่ใหญ่เกินกว่าจำนวนสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเป็นเครติตให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถนำเครดิตดังกล่าวมาใช้บริการในครั้งถัดไป
วงเงินคุ้มครองความเสียหายจากการใช้บริการ
บริษัทฯ ได้ทำประกันคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย หรือจากการขนย้ายที่ตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากความผิดพลาดจากการดำเนินงานของทางบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินคุ้มครอง มูลค่า 20,000 บาท ต่อ 1 สัญญาบริการ
ในกรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดเก็บ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองความเสียหายดังกล่าว
ต้องการความช่วยเหลือ?
Phone number: 093-128-3199
Line: @i-storego
Email: info@i-StoreGO.com